Kommer Snart

MyNursie Egenvård App

För dig som vill ta hand om din hälsa.

Jag vill vara bland de första som hör när appen är tillgänglig.

Vad

MyNursie® är en mobilapplikation som används som ett verktyg för heltäckande och långvarig egenvård. Med MyNursie kan användaren både upprätthålla sin hälsa, följa upp sjukdomssymtom och få vägledning beträffande vårdbehov. MyNursie består av egenvårdshelheter som är relaterade till olika hälsoproblem och till allmän uppföljning av hälsan.

För Vem

För alla som själva vill vara den främsta experten på sin egen hälsa. Med hjälp av den lättanvända MyNursie-applikationen är detta möjligt. Applikationen passar alla som är intresserade av sin egen hälsa och som vill ha förebyggande egenvård. Därtill passar applikationen också långtidssjuka och multisjuka utmärkt.

Hur

Med hjälp av olika mätningar och frågeformulär samlar MyNursie in information, och utgående från den ger applikationen råd och anvisningar om egenuppföljning. Vid behov rekommenderar applikationen mer frekvent uppföljning av hälsan eller uppmanar användaren att uppsöka vård.  Långtidsuppföljningen ger värdefull information som används för att förebygga sjukdomar och stödja vården av användaren. 

Varför

MyNursie passar enkelt in i din vardag. Genom att skapa lösningar för god egenvård hjälper applikationen dig att upprätthålla din hälsa. Tack vare MyNursie har du alltid tillgång till professionella råd och kan själv ha kontroll över din hälsovård. Applikationen gör det lättare att upptäcka förändringar i hälsotillståndet. På så sätt möjliggör den tidiga insatser och förebyggande av allvarligare hälsoproblem.

Hur mår du idag?

Den högkvalitativa egenvårdsapplikationen är med dig i ditt dagliga liv. MyNursie frågar dagligen hur du mår, ber dig fylla i frågeformulär och göra fysiologiska mätningar, lagrar resultaten och drar slutsatser utgående från dem. Med hjälp av applikationen får du en bättre uppfattning om ditt hälsotillstånd och kan själv vara den främsta experten på din egen vård. Du får råd om hur du skapar hälsa och välbefinnande, vägledning beträffande vårdbehov samt stöd och uppmuntran för att göra livsstilsförändringar. Du behöver inte längre flera separata applikationer för olika krämpor, eftersom MyNursie möjliggör en heltäckande uppföljning av ditt hälsotillstånd.

   

check

Din egen sjukskötare i telefonen

MyNursie skapar lösningar för såväl dagens som morgondagens utmaningar inom hälso- och sjukvård. Genom några klick på din skärm får du sällskap av vår supersjukskötare, som gör dig själv till din bästa egenvårdare. MyNursie har utvecklats av experter inom medicin och vårdvetenskap utgående från den senaste forskningen. Applikationen utgår från rekommendationer av WHO samt God medicinsk praxis-rekommendationer, och därmed är all information som förmedlas via MyNursie garanterat baserad på bästa möjliga praxis. MyNursie ser till helheten och beaktar både den fysiska och psykiska dimensionen av hälsa. Med MyNursie har du dina hälsouppgifter tryggt och behändigt på ett enda ställe. All information om användaren behandlas strikt konfidentiellt.