Tietosuojaseloste

NursieHealth Oy käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla, kun käytät näitä verkkosivuja. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), Suomen tietosuojalakia ja muuta mahdollisesti soveltuvaa lainsäädäntöä. 

1. Rekisterinpitäjä

NursieHealth Oy
Microkatu 1, 70210 Kuopio
privacy@nursiehealth.com

2. Käsiteltävät henkilötietoryhmät, tietolähteet, käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme seuraavia henkilötietojasi alla esitetyissä tarkoituksissa ja perusteilla:

Henkilötietoryhmä Tietolähde Käsittelyn tarkoitus Käsittelyn oikeusperuste
Sähköpostiosoite Rekisteröity itse antaa osoitteen tilatessaan markkinointikirjeen/ viestintää Mainonta ja markkinointi Sopimus (vapaaehtoinen markkinointiviestinnän tilaaminen)
IP osoite ja sivuston käyttöä koskevat seurantatiedot Verkkosivujen käytön kautta syntyvä tieto (Google Analytics) Verkkosivujen kehittäminen Oikeutettu etu

3. Säilyttäminen

Voit poistua sähköpostilistaltamme milloin tahansa käyttämällä opt-out -linkkiä, joka on mukana jokaisessa saamassasi sähköpostiviestissä. Poistamme listalta poistuneiden tiedot automaattisesti

Voit itse estää Google Analyticsin käytön seuraamalla näitä ohjeita: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. Henkilötietojen käsittelijät

Markkinointiviestintämme toimii ActiveCampaign-alustalla, jonka tietosuojakäytännöstä voit lukea lisää täältä: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy.

Verkkosivuillamme on käytössä Google Analytics, jonka tietosuojakäytännöistä voit lukea tarkemmin täältä: https://policies.google.com/privacy. 

5. Henkilötietojen siirrot

Mikäli henkilötietoja siirretään tai käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolelta, huolehdimme, että käsittely tapahtuu joko sellaisesta maassa, jonka tietosuojalainsäädännön EU komissio on katsonut olevan GDPR:n kanssa vastaavalla tasolla tai käsittelyyn sovelletaan vakiosopimuslausekkeita ja mahdollisia lisäsuojatoimia. 

6. Henkilötietojen suojaaminen

Rekisteripitäjä ja henkilötietojen käsittelijät ovat salassapitovelvollisia ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Käytämme erilaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja ajanmukaisen ja korkeatasoisen tietoturvan toteuttamiseksi ja varmistamiseksi. 

7. Oikeutesi rekisteröitynä

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on tiettyjä oikeuksia, joilla hän voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Kaikkien pyyntöjen käsittelyn yhteydessä varmistamme henkilöllisyytesi kulloinkin tarkoituksen mukaisella keinolla.

 1. Oikeus pyytää pääsyä tietoihin

  Sinulla on oikeus pyytää tarkempia tietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista. 

   

 2. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista
  Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

   

 3. Oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista ja oikeus vastustaa käsittelyä 
  Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista edellä mainitulla tavalla (markkinointiviestinnän tilauksen lopettaminen) tai niiden käsittelyn rajoittamista sekä voit vastustaa käsittelyä ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan.

 4. Valitusoikeus
  Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Päivitetty 22.02.2021